Hezká plnošíthlá šukalka z Česka. Nice chuby girl fro Prague

Borec se skoro ztratí mezi jejími vnadami