Alenka se před akcí raději vyčůrá. Alley Style peeing stuff

Umýt, prohrábnout julču, vyčůrat a rychle na plac.