Příprava na scénku,umýt julču, protáhnout zadeček. First she takes shower

Tak trochu příprava za oponou